Entreprenør

Botnen Entreprenør er ei allsidig verksemd innan bygg og anlegg som tilbyr tenester innan betongarbeid, tømrar- og snekkerarbeid, betongsaging og kjerneboring, glasarbeid og rehabilitering.

Våre dyktige fagfolk har lang erfaring med både store og små oppdrag. Me utfører dei fleste typar oppdrag som totalentreprisar, nybygg, tilbygg, garasjer, rehabilitering og restaurering.

Skal du i gang med eit nytt prosjekt? Ta gjerne kontakt for gode råd og eit uforpliktande tilbod.

Betongarbeid

Våre fagfolk har lang erfaring og utfører dei fleste arbeidoppgåver innan betongarbeid. Me utfører betongarbeid for einbustadar, garasjar, grunnmurar, industri-og driftsbygninigar for både private og offenteleg kundar.

Tømrar- og snekkerarbeid

Me utfører dei fleste typar byggoppdrag. Alt frå små til store prosjekt:

  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Garasjar, utstove, takskift, rehabilitering, små arbeider, mm
  • Totatlprosjekt

Glasarbeid

Botnen Entreprenør er spesialistar på glasbeid. Me er ein del av Glassfagkjeden – som er ein landsdekkande kjede med glasmestere som leverer ei rekke ulike glasløysingar.

Les meir om Glassfagkjeden her

Ta kontakt med oss for veiledning for å finne rette løysinga for deg. Me har eigen servicebil med døgnvakt som reiser på oppdrag hjå deg.

Betongsaging og kjerneboring

Betongsaging: Me sagar vegger, dekker, murar og andre betongkonstruksjonar. Me har hånd-, vegg- og gulvsag som me tilpassar jobben som skal gjerast.

Kjerneboring: Me utfører kjerneboring i ulike dimensjonar. Frå enkle røyrgjennomføringar til større krevjande oppdrag.

Rehabilitering

Botnen har god erfaring med ulike typar oppussingsprosjekt, store som små. Skal du rehabilitera huset eller leiligheita, eller pusse opp delar av det, tar me jobben. lnnan rehabilitering utførerme blant anna:

  • Takskifte
  • Innvendig og utvendig rehabilitering
  • Skifte av vindauge, dører, portar mm.
  • Kledning