Om oss

Botnen Entreprenør AS er ei allsidig verksemd innan bygg og anlegg, trevareproduksjon og sal av byggevarer.

Verksemda vart etablert i 1947 av byggmeister Bjarne Mo. Han starta då produksjonen av vindauge, dører og trapper på trevarefabrikken på Mo, samt utførte tradisjonelle byggmeister-tenester.

Det har vore kontinuerleg drift fram til i dag, med ulike eigarar og navn. Noverande eigar Runar Botnen overtok i 1993 og verksemda endra navn til Botnen Entreprenør AS i 1997.

Verksemda vart då utvida med nye avdelingar og tilsette og tok etter kvart på seg større oppdrag innan bygg og anlegg, trevareproduksjon og sal av byggevarer.

Botnen Entreprenør AS har gjennomført oppdrag for det offentlege og private med prosjekt som nytt kaianlegg i Norheimsund sentrum, Tusenårsstaden Kabuso i Øystese, Øystese idrettshall, Norheimsund skule og andre oppdrag som einebustader, renoveringsprosjekt, ulike betongsoppdrag, dører og trapper.

Dei fleste oppdraga har me hatt i Kvam herad, men me har også hatt prosjekt i nabokommunar.

Botnen entreprenør AS er ei allsidig verksemd innan bygg og anlegg med fokus på god kvalitet og nøgde kundar.